Aldersgrupper i Bro Division

I Bro Division kan man starte til spejder som 6-årig og fortsætte, til man fylder 23 år derefter bliver man som regel leder i en gruppe. Som spejder inddeles man i aldersgrupper de såkaldte grene efter sin alder i forhold til korpsets vejledning og ude i grupperne inddeles spejderne i mindre patruljer sammen med jævnaldrende spejdere i hver aldersgruppe.

I menuen til højre kan du læse hvilke grene de forskellige grupper i Bro Division har.

Mikrospejder:

Mikro grenen er for spejdere på 6 - 8 år, dvs. børnehaveklasse (0.) og 1. klasse.

Spejderne i mikro grenen bliver udfordret på deres sanser og kreativitet. De bruger en del tid på at synge, lege og fortælle historier. Naturen er spejdernes lege- og læreplads, de er meget ude i naturen for at udforske den, hvor de laver en masse forskellige fede aktiviteter. Spejderne tager også på små endags ture udenfor gruppens areal.

Minispejder:

Mini grenen er for spejdere på 8 - 10 år, dvs. 2. og 3. klasse.

Spejderne er meget udenfor og tager på små hytte- eller teltture uden for gruppens areal. Det er i denne gren der begynder at ske en masse læring igennem mange forskellige aktiviteter. Spejderne laver små løb, de arbejder med kort og kompas, øver sig i at binde knob og besnøringer, og de lære hvordan man skal bruge bruge en kniv. De mange forskellige spændende aktiviter bliver løst i fællesskab i små patruljer som spejderne bliver delt ind i.

Juniorspejder:

Junior grenen er for spejdere på 10 - 12 år, dvs. 4. og 5. klasse.

Spejderne er tit udenfor når de når junior grenne, og de tager ofte på små 2 dags ture og prøver nye aktiviteter, og det er også grenen hvor man bygger videre på den læring man har fået da man var mini spejder, hvor de som minispejder kun lære at bruge kniv og sav så lære de ved juniorspejderne at bruge en økse og de lære at klare sig selv i naturen. Ligesom minispejderne er juniorspejderne også inddelt i patruljer hvor spejderne arbejder sammen i patruljen og man arbejder med patruljeleder og -assistent.

Tropsspejder:

Trops grenen er for spejderne på 12 - 16 år, dvs. 5. - 9. klasse.

Som tropsspejder handler det mere om kammeratskabet og de sjove og udfordrende aktiviteter, som de laver sammen patruljen. Når man kommer op i trops grenen har man lært alle de grundliggende færdigheder som man så arbejder videre med og bliver endnu bedre til dem. Troppen tager på flere ture udenfor gruppens areal, f.eks. vandreture med oppakning, orienteringsløb, eller vildere adventureløb hvor de bliver udfordret på mange måder. Det er også ved tropsspejderne at man tager på kurser, hvor man lærer at lede en patrulje og lave nye større projekter. I trops grenen er det også spejderne selv som står for programlægning og udførslen af spejdermøderne, men med en ansvarlig trospleder på sidelinjen.

Seniorspejder:

Senior grenen er for spejderne på 16 - 23 år.

Som senior spejder er det fællesskabet og samværet med ens spejderkammerater der er i centrum. Her i senior grenen har man alle de færdigheder til at lave endnu større og vildere projekter i gruppen. I denne gren står spejderne helt selv for alle aktiviter og der er ingen ledere i med grenen andet end den leder som de selv vælger. Seniorspejderne tager ofte på større ture og løb og nogle gange også ud til internationale lejre. Det er her at alle ens færdigheder rigtigt kommer på prøve ved diverse adventureløb.