Bliv leder

Får du brugt dine lederevner?

Det vil helt sikkert være en udfordring at blive spejderleder hos Det Danske Spejderkorps (DDS), men det er en udfordring, hvor du selv kan præge rammer og indhold, og hvor du indgår i et fællesskab med børn og voksne i alle aldre.

Hvad er spejderarbejde

Spejderarbejde handler om, hvordan vi er, når vi er sammen. Gennem aktiviteter og projekter øver spejderne sig i at samarbejde, tage ansvar, arbejde i teams (patruljer), være hjælpsomme, fordele roller og planlægge. Friluftslivet danner rammen, for udendørs er der højt til loftet, og mulighederne for oplevelser og aktiviteter er mange. Aktiviteterne kan være bål, madlavning, løb, naturlære, skattejagt, fortælle historier, vandring, bygge en vandrutschebane, sejle i kano eller lære førstehjælp.

Hvem er Det Danske Spejderkorps

Vi er et spejderkorps, som lægger vægt på børn og unges udvikling. Korpset er også et miljø, hvor lederne kan udvikle sig. Vi tror, at udviklingen af dig som leder kan ske mange steder: når du laver aktiviteter med spejderne, når du reflekterer og griner sammen med dine medledere i gruppen, når du tager på kursus og lærer nye spejderfærdigheder eller lader dig udfordre af emner som personlig udvikling. Mulighederne er store, og der er altid spejdervenner til at hjælpe dig.

Hvem kan blive leder

Både spejdere og spejderaktiviteter er forskellige. Derfor har vi også brug for, at lederne i DDS er forskellige og kan forskellige ting. Hvad spejderne laver afhænger både af årstiden, om de er inde eller ude og af deres alder. Det vigtigste i aktiviteterne er, at de bidrager positivt til børns udvikling. Sammen med andre frivillige ledere kan det blive din opgave at vejlede spejderne i et spejderarbejde, der også udvikler dem til at tage del i demokratiet, samarbejde og tage ansvar.

FAKTA om Det Danske Spejderkorps:

  • Korpset er åbent for alle børn og unge uanset race, sprog, religion og politisk overbevisning.
  • Vi er 26.000 blå spejdere i Danmark, heraf er ca. 6.000 frivillige ledere.
  • Vi er en børne- og ungdomsbevægelse, der bygger på den internationale spejderbevægelses grundideer - at udvikle børn og unge både fysisk, intellektuelt, socialt og åndeligt.
  • Vi er en del af verdensspejderbevægelsen, som tæller 28 millioner medlemmer.

Læs mere på www.dds.dk og http://spejder.dk/blivleder