Fælles siden

Dette er den fælles side for alle grene i Bro Division


Fælles Mikro-Mini Divisionsturnering 2012

Når der bliver afholdt Mikro - Mini divisionsturnering er der drøn på. Både hos børnene og hos de voksne, arrangementet bliver afviklet på godt et døgn.

Straks efter ankomst slås teltene op, og derefter er der flaghejsning og et lille stemning indslag for at sætte børnene ind løbets tema.

 I år skulle de på en jordomrejse for at besøge børn i andre lande. De havde derfor medbragt pas, fik udleveret flybilletter, og blev sikkerheds tjekket før de startede ud på opgave løbet.

 De besøgte blandt andet landet Peru hvor de lavede drømmefangere, Kenya hvor de lavede legetøj af genbrugs affald, Holland hvor de kærnede smør, Norge hvor de lavede sten trolde.

I alle lande fik det et visum stempel, som var et klister mærke i deres pas.

Der deltog i alt 18 patruljer fordelt på 6 mikro patruljer og 12 mini patruljer. Løbet var et stjerne løb, så der var drøn på både for børnene som ”fløj” frem og tilbage og lederne som oplevede at straks en patrulje var rejst kom en ny, så der var drøn på.

Løbet blev afviklet før aftensmad, og sammentælling af point gik i gang, så præmie overrækkelse kunne ske før flaget blev taget ned, og de mikroer som ikke skulle overnatte kunne tage hjem.

Den varme aftensmad fik vi leveret fra Bregninge Mølle til aftalt spejderpris, i det at når alle ledere er fuldt aktiveret i postopgaver, er der ikke tid til at tilberede mad til 114 personer, det vil kræve et madhold, og det er ikke alle spejderhytter, som har køkken faciliteter til det.

Om aftenen havde Thurø gruppe arrangeret lejrbål, Tåsinge stod for godnat hygge med boller og kakao. Men langt de fleste ledere var også godt brugte, og godt vidne om at natten sandsynligvis blev afbrudt af en spejder eller to som havde brug for trøst eller hjælp til toilet.

Næste morgen var de første børn også ude af teltet før kl. 6 og Egense gruppe stod for morgen mads udelingen. Efter flaghejsning og morgen opvarmning, gjaldt det tovtrækning, hver gruppe måtte stille et hold som max var 50 år tilsammen, i år havde vi besøg af 2 personer fra divisionsledelsen som stillede et tovtræknings hold med et forventet divisions medlem p.t. kun 3 år.

Det blev dog Thurø gruppe som vandt tovtrækning og fik abehånden med hjem til næste år.

Samlet bedste patrulje hos mikroerne var Ræveungerne fra Tåsinge

og Christiansmindes Sumpmejser havde opnået flest point i turn-out og opgave løsning ved minierne.

Alle deltager får dog et lille mærke til uniformen med MIKRO - MINI - DIVI 2012

En stor tak til Egense gruppe som har et fantastik dejligt område som børnene kunne drøne rundt lege på. Og alle ledere gjorde deres til, at det lykkedes og blev til en god oplevelse for børnene.